Vaaliteemat

Perusajatuksena on, että sillä ei käytännössä ole väliä miten tai mikä tahon toimesta palvelut tuotetaan kunhan ne vastaavat asiakkaan tarpeeseen, ovat oikea-aikaisia, laadukkaita ja toteutettu kustannustehokkaasti. Edellä mainittujen asioiden takaamiseksi tarvitaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Tarkemmin eriteltynä itselleni tärkeimmät teemat sote-palveluiden onnistuneeseen tuottamiseen Pirkanmaan hyvinvointialueella ovat seuraavat:

Potilaslähtöinen ja laadukas hoito

  • Hoidon ja palvelun on kokonaisuutena oltava potilas- ja asiakaslähtöistä sekä laadukasta.
  • Hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen suunnittelussa on toteutettava palvelun tarpeen tilanneseurantaa hyödyntäen tiedolla johtamisen menetelmiä
  • Hyvinvointialueella on yhteisesti sovittava laatukriteerit, joiden mukaan palveluiden laadukkuutta ja onnistumista arvioidaan

Nopea, oikea-aikainen hoitoonpääsy

  • Hoidon tarpeen arvioinnin sekä tarpeen mukaisen hoidon ja palvelun järjestäminen tulee tapahtua koko hyvinvointialueella mahdollisimman sujuvasti, nopeasti ja tasa-arvoisesti
  • Hoitoon ja palveluihin pääsyn järjestämisessä huomioitava erityisesti yhteydenottokanavien löydettävyys ja helppous.
  • Hoitoon ja palveluihin pääsyn nopeuden lisäksi kiinnitettävä huomiota viestintään, jonka avulla asiakkaalle saadaan tietoa siitä miten hänen asiansa etenee

Monimuotoinen palvelutarjonta ja valinnanvapaus

  • Näistä talkoista ei ole varaa jättää mitään toimijoita pois ideologisista syistä, vaan tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita turvaamaan palvelujen saatavuutta.
  • Nyt on mahdollisuus ja monelta osin välttämätöntäkin uudistaa myös tapoja tuottaa palveluita. Uusia ratkaisuja etä- ja lähipalvelujen toteuttamiseen on kehitettävä ja otettava käyttöön.